Prace rozbiórkowe

Koparka burząca domKompleksowe prace rozbiórkowe to jedna z oferowanych przez nas usług. Specjalizujemy się w rozbiórce wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, jak i samych fundamentów. Doskonale wiemy, jak ważne jest odpowiednie zorganizowanie procesu rozbiórki – dlatego też przeprowadzamy go według ściśle ustalonego harmonogramu:

  • I – ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
  • II – umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu,
  • III – oględziny obiektu oraz dostarczenie niezbędnych maszyn i urządzeń,
  • IV – oznakowanie stref niebezpiecznych,
  • V – demontaż stolarki okiennej i drzwi,
  • VI – demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania lub na sprzedaż, w tym elementów stalowych,
  • VII – usunięcie wszelkich urządzeń i sprzętów,
  • VIII – rozbiórka pokrycia dachowego,
  • IX – wyburzenie ścian, fundamentów i piwnic.

Po zrealizowaniu tych wszystkich czynności pozostaje już tylko zasypanie i wyrównanie terenu, a następnie segregacja i wywóz nagromadzonego gruzu oraz pozostałych odpadów.

 

Rozbiórka obiektu budowlanego – czy wymaga pozwolenia?

Zgodnie z prawem, planowane przeprowadzenie rozbiórki obiektu budowlanego, którego wysokość nie przekracza 8 metrów, nie wymaga pozwolenia. Warunkiem jednak jest to, aby demontowany obiekt nie był wpisany na listę zabytków, nie był objęty ochroną konserwatorską, a także nie był połączony z sąsiednim budynkiem.

Macie Państwo pytania dotyczące prowadzonych przez nas prac rozbiórkowych? Chętnie na nie odpowiemy! W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.