Wykopy

Koparka wykopująca rówWykopy powstają w wyniku usunięcia zalegającego gruntu. Zazwyczaj ich wykonanie poprzedzone jest przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów oraz dokładnym wyznaczeniem przebiegu wykopów. Dysponujemy nowoczesnymi, sprawnymi koparkami kołowymi, jak i minikoparkami, przy pomocy których realizujemy wykopy pod:

  • fundamenty,
  • piwnice,
  • ogrodzenia,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie i inne zbiorniki wodne,
  • drenaże, rowy melioracyjne, kanały,
  • budynki, ogrody i tereny zielone,
  • chodniki i parkingi,
  • instalacje sanitarne,
  • sieci wodociągowe i odwodnienia.

Doskonale wiemy, jak ważne jest zaplanowanie przebiegu wykopów oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, dlatego też zawsze przed przystąpieniem do prac tworzymy szczegółowy plan, a następnie zajmujemy się dokładnym zabezpieczeniem miejsca, na którym prowadzone są roboty ziemne.

 

Rodzaje wykopów

Nasi wykwalifikowani operatorzy koparek i minikoparek mają umiejętności w zakresie wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych – o szerokości nieprzekraczającej 1,5 metra, szerokoprzestrzennych – o szerokości powyżej 1,5 metra, jak i jamistych – wyróżniających się długością i szerokością poniżej 1,5 metra.

Wykopy realizujemy na terenie całego województwa śląskiego! Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz firmy.