Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Rów z rurą kanalizacyjnąPomagamy naszym klientom w prawidłowym przebiegu całego procesu związanego z realizacją przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obowiązkiem każdego inwestora jest pokrycie kosztów wykonania przyłącza, studni wodomierzowej, jak i montażu urządzenia pomiarowego.

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza, przy pomocy nowoczesnych koparek i minikoparek, zajmuje się budową przyłączy (łączących sieć wodociągową i kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją) na zlecenie klientów prywatnych, jak i firm z całego województwa śląskiego.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług, możecie Państwo liczyć na:

  • przygotowanie bezpłatnej wyceny,
  • wykonanie wykopów pod przyłącze zgodnie z założeniami projektu,
  • instalację rur,
  • zasypanie wykopów po dokonaniu odbioru.

Oczywiście podczas realizowanych prac ściśle stosujemy się do aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawa budowlanego – prowadząc przyłącze poniżej strefy zamarzania gruntu, czyli 1,4 metra poniżej poziomu.

 

Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego – czym wymaga pozwolenia?

Według aktualnych przepisów prawa budowlanego realizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak w związku z ingerencją w pas drogowy – wymaga uzgodnienia z miejskim lub gminnym zarządem dróg.

W celu zdobycia szczegółowych informacji związanych z wykonaniem przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!